روز گذشته دفتر انجمن مدافع محیط زیست «ولات» بوکان از سوی ماموران شهرداری و نیروی انتظامی در پاساژ شهرداری این شهر تخلیه شد. پیشتر منابع خبری از فشار فرمانداری این شهر جهت پلمپ این دفتر و توقف فعالیت‌های این انجمن زیست محیطی خبر داده بودند.
یک منبع فعال زیست محیطي در بوکان به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز گذشته ۱۲ دی‌ماه ساعت ۳ بعدازظهر در حالی که در دفتر انجمن مدافع محیط زیست ولات بوکان جلسه عمومی اعضای آن در حالی برگزاری بود ماموران شهرداری به همراه چندتن از نيروهاي انتظامی به دفتر این انجمن مراجعه کرده و با فشار و تهدید اقدام به تخلیه دفتر و پلمپ آن کردند.” این انجمن زیست محیطی امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تخلیه دفتر این انجمن، از ادامه فعالیت هاي خود خبر داده است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «انجمن مدافع محیط زیست ولات به مدت بیش از چهار سال است به همت فرزندان سبزاندیش در راستای ارتقای اهداف زیست محیطی، فرهنگ سبز و انسانی، توسعه پایدار، دفاع از زیست بوم منطقه، مبارزه با تخریب و چپاول منابع زیست محیطی و دفاع از صیانت اندیشه سبز در شهرستان بوکان گام برداشته است.»

تخلیه دفتر

در اين بيانيه همچنين در ارتباط با فشارهای چند ماه اخير بر فعالیت هاي اين انجمن آمده است: « با تمامی موانع و سنگ اندازی‌ها، انجمن مسرانه از اهداف خود دفاع نموده و توانسته است با برداشتن گام هایی استوار خود را به عنوان یک سنت اجتماعی در فرهنگ جامعه جای دهد. این تنش‌ها در چند ماه اخیر بە صورت قابل توجهی تشدید شده و عليرغم حمایت مردمی و نهادها، موسسه ها، NGOهای زیست محیطی و ادبی متاسفانه در یک موضع نامتمدنانه و غیردمکراتیک اقدام به تخلیه دفتر کار انجمن مدافع محیط زیست وه‌ڵات کرده‌اند. این امر تنها تخلیه و تلاش جهت تضعیف یک انجمن فعال و مردمی نیست، بلکه نشنيده گرفتن حمایت و خواسته های مردمی و قشر روشنفکر و مترقی جامعه می باشد.»

گفتنی است طی چند هفته گذشته، چندین نهاد زیست محیطي دیگر در شهرهای مختلف کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت سنگ اندازی هاي مكرر در مسير فعالیت هاي اين نهاد مردمی، حمایت خود را از انجمن مدافع محيط زيست بوكان اعلام کرده اند.