بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان ، امروز ۲۷ خرداد ، یک شهروند کرد اهل ارومیه به نام نائب عسکری پس از حدود سه ماه نگهداری در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

وی در تاریخ ۷ فروردین توسط سازمان اطلاعات سپاه در شهر ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود.

اتهام این شهروند عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کرد اعلام شده است.