بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، دو فعال کُرد به نام‌های خبات مفاخری و صلاح عثمانی امروز، دوشنبه ۱ شهریور با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. اتهام این دو فعال کُرد که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۷ مرداد امسال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با احزاب اپوزیسیون کُرد اعلام شده است.

خبات مفاخری، فعال محیط زیست در تاریخ ۱۹ مرداد توسط ماموران اداره اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شده بود. او پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر انتقال یافته بود.

خبات مفاخری پیشتر نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. او در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۹ با قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. این فعال محیط زیست در خرداد ماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

صلاح عثمانی، زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۲۶ مرداد توسط نیروهای امنیتی در شهر پیرانشهر بازداشت شده بود. او پس از دو روز بازجویی در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهر نقده به زندان مرکزی این شهر انتقال یافته بود.

صلاح عثمانی پیشتر در سال ۱۳۸۷ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد بازداشت و پس از تحمل حدود ۴ سال حبس در زندان‌های ارومیه و یزد آزاد شد.