شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته اسوت زردویی، فعال مدنی اهل بخش باینگان پاوه استان کرمانشاه که اواسط اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با قرار کفالت به صورت موقت از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

این فعال مدنی در چند روز گذشته پس از یک دوره بازجویی از یک بازداشتگاه امنیتی به زندان دیزل آباد انتقال یافته بود.

از اتهامات مطرح شده علیه وی اطلاعی به‌دست نیامده است.