بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۶ بهمن، محمد عبید حقیقیان، کارمند سابق دادگستری سنندج توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.