روز گذشته ۲۰ خرداد ماموران امنیتی با یورش به منزل خانوادگی ایوب جوان‌پور، فعال مدنی در شهر سقز اقدام به بازداشت وی کردند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل این فعال مدنی تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

گفته می‌شود بازداشت وی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. تا کنون از دلیل بازداشت و محل نگهداری این فعال مدنی اطلاعی به دست نیامده است.

ایوب جوان‌پور پیشتر نیز در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱ پس از مجروح شدن در جریان اعتراضات مردمی شهر سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.