در چند روز گذشته ۵ فعال مذهبی اهل سنت و شهروند کُرد به نام‌های سمیه قادری، حسین بایزیدی، محمد سلطانی، محمد مرادی و هادی یوسف‌پور توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر استان آذربایجان ‌غربی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت، سمیه قادری، اهل روستای «گزگسگ»، محمد سلطانی اهل روستای «خورنج» و محمد مرادی اهل روستای «بیکوس» پیرانشهر بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

همزمان یک شهروند اهل پیرانشهر به حسین بایزیدی نیز در منزل خانوادگی خود در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همچنین یک عضو مکتب قرآن به نام هادی یوسف‌پور اهل پیرانشهر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی‌اش در این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه این افراد تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.