دو شهروند کُرد به نام‌های صلاح سلطانی و امیر فقه توسط نیروهای در پیرانشهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز جهارشنبه ۲ خرداد نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منازل خانوادگی این دو شهروند در پیرانشهر یورش برده و اقدام به بازداشت آنها کردند.

از اتهام‌های مطرح شده و محل نگهداری این افراد تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.