یک شهروند کُرد به نام طاهر زیوه توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲ خرداد، نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی طاهر زیوه در پیرانشهر یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردند.

از اتهام‌های مطرح شده و محل نگهداری این شهروند تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

روز گذشته همزمان دو شهروند دیگر کُرد اهل پیرانشهر به نام‌های صلاح سلطانی و امیر فقه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.