یک فعال حقوق بشر به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت : « در طی دو روز گذشته دو زندانی متهم به قتل عمد و جرایم مواد مخدری در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. »

به گفته‌ی این منبع، « روز گذشته یک شنبه ۲۷دی‌ماه حسن اسدی، اهل ارومیه که از ۱۲ سال پیش به اتهام جرایم مواد مخدری در زندان بوده، اعدام شد. همچنین امروز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه جعفر غفرانی اهل تبریز که از ۵ سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان بوده، اعدام شده است. »