بک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« صبح روزجاری دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه شش زندانی جرایم مواد مخدری از بندهای روان درمانی و بند ۱۵ به سلولهای انفرادی منتقل شده و طبق اعلام مسولین زندان حکم هر شش نفر در ساعتهای اولیه فردا سه شنبه اجرا خواهد شد.»

این منبع هویت زندانیان را اینچنین اعلام کرد:« علی شمگردیان – اهل ارومیه، نادر محمدی – اهل ارومیه، فریدون رشیدی – اهل ارومیه و حیدر امینی – اهل سلماس همگی از بند ۱۵ و دو زندانی دیگر به نامهای عزیز نوری‌اذر – اهل ارومیه و ناجی کیوانی – اهل ارومیه ( یک پای وی قبلا قطع شده است ) از بند روان درمانی میباشند.»

به دلیل آمار بالای محکومین به اعدام در زندان ارومیه معمولا اجرای احکام اعدام به صورت گروهی و بدون اعلام رسمی از مراجع و رسانه‌های رسمی انجام میشود.