یک منبع اگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت : بامداد روزجاری چهارشنبه ۶ مرداد ماه حکم اعدام شش زندانی جرائم مواد مخدری در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.

این منبع هویت شش زندانی رحمان  فولادی, مجتبی شیرخانی, عبدالله قادری, علی طلعتی و چنگیز شیری همگی از بند ۱۲ و عبدالمجید هرکولی از بند ۱۴ اعلام کرد. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.