بامداد سه شنبه ۲۱ دی‌ماه سه زندانی شامل دو مرد و یک زندانی زن متهم به قتل عمد جهت اجرای حکم قصاص به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

یک منبع آگاه هویت زندانیان منتقل شده را «ناصر سلطانی»، اهل میاندوآب از بند روان درمانی یک، «محمد رسول هشتیان»، اهل ارومیه و از بند ۱۴ و «زهرا محمدپور» اهل یکی از روستاهای تابعه میاندوآب از بند نسوان این زندان اعلام کرد.

مسئولین زندان به خانواده این زندانیان اعلام کرده که بامداد چهارشنبه با حضور اولیای دم حکم قصاص اجرا خواهد شد.