ائتلاف جهانی علیه اعدام بعد از چند ماه از ارائه‌ درخواست عضویت از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان، با این درخواست موافقت کرده و شبکه حقوق بشر کُردستان رسما از ژانویه امسال به عضویت این سازمان جهانی درآمد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، یک اتحادیه متشکل از بیش از ۱۵۰ سازمان غیر دولتی، کانون وکلا، مقامات و اتحادیه های محلی می باشد که در رم به تاریخ ۱۳ مه ۲۰۰۲ ایجاد گردید. این ائتلاف در نتیجه تعهد امضا کنندگان بیانیه نهایی اولین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که توسط سازمان غیر دولتی فرانسوی بصورت مشترک علیه مجازات اعدام (ECPM) در استراسبورگ در ژوئن سال ۲۰۰۱ سازماندهی شده بود تأسیس گردید.
هدف ائتلاف جهانی تقویت بعد بین المللی مبارزه علیه مجازات اعدام می باشد. هدف نهایی ائتلاف، الغای جهانی مجازات اعدام است. ائتلاف جهانی جهت دستیابی به هدف خود از پایان قطعی احکام و اجرای مجازات اعدام در کشورهایی که در آن مجازات اعدام شدت زیادی دارد حمایت می نماید. ائتلاف در برخی از کشورها، به دنبال دستیابی به کاهش استفاده از مجازات اعدام به عنوان اولین قدم به سوی لغو کامل آن می باشد.