بامداد روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه حکم اعدام دو زندانی مربوط به جرایم مواد مخدری در زندان خوی اجرا شده است.

هویت یکی از این زندانیان که برای شبکه حقوق بشر کُردستان احراز شده است، «هوشنگ پاداشی»، اهل «روستای کوتلان» از توابع ارومیه است که در سال ۹۰ به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و بعدا به اعدام محکوم شده بود.

هویت دیگر زندانی اعدام همچنان مشخص نشده است.