روز گذشته همزمان با گذشت هفت سال از اعدام پنج زندانی سیاسی به نامهای شیرین علم هویی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، تعدادی از شهروندان و فعالین کُرد با دیدار با خانواده سه تن از این اعدام شدگان در شهر سنندج، یاد آنها را گرامی داشتند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز گذشته علی‌رغم حضور نیروهای لباس شخصی در اطراف منازل این خانواده‌ها جمعی از شهروندان و فعالین کُرد به دیدار خانواده‌های فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهادد وکیلی در شهر سنندج رفته و یاد این زندانیان سیاسی اعدام شده را گرامی داشتند.

هفت سال از اعدام این پنج زندانی سیاسی در حالی سپری می‌شود که تاکنون از سرنوشت پیکر و محل دفن آنها با خانواده‌شان اطلاعی دقیقی داده نشده و این خانواده‌ها همچنان در پی کسب اطلاع محل دفن عزیزان خویش می‌باشند.

در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۸۹ این پنج زندانی بدون اطلاع وکیل و حق آخرین دیدار با خانواده‌هایشان در محوطه پارکینگ زندان اوین تهران اعدام شدند.

اعدام این پنج زندانی واکنش‌هاس گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و روز پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۸۹ در جهت اعتراض به اعدام این زندانیان در تعدادی از شهرهای کُردستان اعتصاب عمومی گسترده‌ایی برگزار شد.