بامداد روزجاری، جمعه ۱۶ تیرماه  چهار زندانی محبوس در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه که پیشتر به اتهام جرایم مواد مخدری به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

یک منبع آگاه در گفتگو با شبکه حقوق بشر کُردستان هویت چهار زندانی منتقل شده را “میرحاج عبدی” و سه زندان دیگر به نامهای “خلیل”  “صوفی” و “خیرالدین”، همگی اهل ارومیه اعلام کرد.

مسئولین زندان به خانواده این زندانیان اعلام کرده‌اند که حکم هر سه زندان بامداد فردا اجرا خواهد شد.