ساعت ۱۲ شب گذشته، جمعه ۱۶ تیرماه حکم اعدام چهار زندانی جرائم مواد مخدری که دیروز از بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه مننقل شده بودند، اجرا شد.

اسامی هر چهار زندانی اهل ارومیه و روستاهای تابعه آن، که برای شبکه حقوق بشر کُردستان احراز شده اشت، به شرح ذیل است:

میر حاج عبدی، به مدت ۵ سال در زندان بوده و اتهامش حمل یک کیلو مواد مخدر( نوع ماده مخدر مشخص نشده )
صوفی کلونک‌زاده، به مدت ۳ سال در زندان بوده و اتهامش حمل ۷ کیلو هروئین
خلیل موسی‌ کوسی،به مدت ۵ سال پیش در زندان بوده و اتهامش حمل ٢٠ كیلو مرفین
خیرالدین مشمول،به مدت ۴ سال در زندان بوده و اتهامش حمل یک کیلو هروئین