یک زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

هویت این زندانی که توسط شبکه حقوق بشر کُردستان احزار شده است، خالد امینی، اهل مهاباد می‌باشد.

خالد امینی پیشتر بهمراه برادر خود “فتاح امینی” در روز دوم مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شده بود. روز بعد حکم ایشان بدلایل نامعلوم متوقف و وی به داخل بند باز گرداننده شده بود، اما حکم برادر ایشان که به اتهام قتل به اعدام محکوم گشته بود، اجرا شد.

هر دو زندانی پیشتر به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده بودند.