بامداد یک شنبه ۲۲ مردادماه یک زندانی متهم به جرائم مواد مخدری در زندان کاشمر اعدام شد.

هویت این زندانی که برای شبکه حقوق بشر کُردستان احراز شده است، مجتبی حیدری عباسعلی، اهل یزد می‌باشد.

این زندانی روز شنبه ۲۱ مردادماه جهت اجرای حکم اعدام از داخل بند به سلولهای انفرادی منتقل شده بود.