صبح امروز دوشنبه ۳ مهرماه، چهار زندانی متهم به قتل عمد که به قصاص محکوم شده‌اند از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

هویت هر چهار زندانی که توسط شبکه حقوق بشر کُردستان احراز شده است، قادر محمدحسن،اهل بوکان، از بند روان درمانی یک، نایب عباسپور،اهل ارومیه، ازبند ۳-۴، جواد خیری، از بند ۱۵ و مسلم تمرخانی، از بند روان درمانی ۲ می‌باشد.

مسئولین زندان به این زندانیان اعلام کرده‌اند در صورت عدم رضایت اولیای دم، حکم اعدام آنان بامداد فردا اجرا خواهد شد.