شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ساعاتی پیش دست‌کم ۶ زندانی که پیشتر به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند جهت اجرای حکم از خوابگاه‌های ۶ و ۳ زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شدند.  

هویت این زندانیان ابراهیم نصیرخواه، مصطفی نصیرخواه، صادق محی، احد نعمت‌‌وند و محمد محمودی اعلام شده است. مسئولان زندان به خانواده این زندانیان اعلام کرده‌اند که حکم اعدام آنها بامداد فردا اجرا خواهد شد.