دایگه صبریه کفاشیان از مادران دادخواه خاوران که سه فرزندش در دهه شصت جان باختند در شهر کرند استان کرمانشاه درگذشت. بهزاد عبداللهی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تبریز در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شد. یوسف و بهروز دو پسر دیگر او هم در سال‌های دهه‌ شصت جان باختند.

شبکه حقوق بشر کردستان با گرامی‌داشت یاد زند‌ه‌یادان یوسف، بهروز و بهزاد عبداللهی، درگذشت دایگه صبریه، این مادر دادخواه و سرافراز را به خانواده ایشان و تمامی دادخواهان تسلیت می‌گوید و بر حق دادخواهى خانواده جان‌باختگان در بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تاكيد مى‌كند.