شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است ساعاتی پیش یک زندانی محکوم به اعدام به نام ابراهیم نصیری‌خواه برای اجرای حکم از خوابگاه ۴ زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد.

این زندانی پیشتر به اتهامات مربوط به « مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود. وی در تاریخ ۱۴ فروردین سال‌جاری نیز به همراه چند زندانی دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود اما اجرای حکم به دلایل نامعلوم به صورت موقت متوقف شد.