شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ارومیه یک فعال مدنی کُرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارج از کشور، به تحمل سه سال حبس محکوم کرد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، اسماعیل سانیار، فعال مدنی اهل بوکان در ۲۲ آذرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و به اتهام ارسال اخبار برای نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارجی به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر تحت بازجویی قرار گرفت. این فعال مدنی کُرد بعدا با تودیع وثیقه آزاد شد و جلسه دادگاهی ایشان در ۱۶ اسفندماه سال ۹۴ در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و انقلاب  بوکان برگزار شد و بعد از چند روز دادگاه، حکم به برائت ایشان از اتهامات مطرح شده داد.
بعد از صدور حکم برائت، دادستانی بوکان به این حکم اعتراض کرده و پرونده جهت تجدیدنظر خواهی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ارومیه ارجاع داده شد و در آذرماه امسال بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه، علیار خلیل‌زاده و محمد حسین رضایی قضات دادگاه این فعال مدنی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی  به تحمل ۳ سال حبس محکوم کردند.

این فعال مدنی کُرد پیشتر نیز در سال ۸۵ یک بار بازداشت شده بود.