دو شهروند کُرد اهل ارومیه که طی چند ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی مجموعا به دو سال و نیم حبس محکوم شدند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، آرام عزیزوند، ۲۰ ساله و اهل ارومیه در شهریور ماه و اسلام علیزاده، اهل ارومیه در آذرماه ماه امسال در منازل خویش توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شدند. آرام به مدت یک ماه و اسلام به مدت ۲۰ روز در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار گرفتند.
این دو شهروند کُرد بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و به دستور مسئولین زندان، آرام به بند جوانان و اسلام نیز به بند ۱۴، بند زندانیان عادی منتقل شدند. جلسه دادگاهی آرام عزیزوند در اواخر آذرماه در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک برگزار شده و او به اتهام همکاری با یکی احزاب کُردی به یک سال و نیم حبس محکوم شد.
جلسه دادگاهی اسلام علیزاد نیز در طی هفته گذشته در شعبه یک برگزار شده و ایشان نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به یک سال حبس محکوم شد.