شبکه حقوق بشر کُردستان، شش تشکل مدنی شهر مریوان در خصوص انتخابات شورای این شهر بیانیه‌ مشترکی را منتشر کردند. به اعتقاد این تشکلات به “دلیل اینکه احزاب سیاسی و تشکلات سیاسی با تنوع گفتمانی حضور کم‌رنگی در سپهر سیاسی جامعه دارند”،شورای شهرها نیاز به حضور کنشگرانی دارد که در سوابق آنها“ صداقت، قابل‌اعتماد بودن، وجدان کاری، مسئولیت‌پذیری، رویکرد استراتژیک و سیستمی، مصونیت از نگاه‌های قبیله‌ای، معتقد به خرد جمعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های جمعی، تضمین گشته و دارای آشنایی با دانش برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی شهری” بوده و “مهم تر از همه دارای شخصیتی جسور در برابر دفاع از منافع شهر و حقوق مردم” باشد.
این تشکلات در پایان بیانیه خویش اعلام کرده‌اند“ با توجه به سوابق و جایگاه مردمی خود، ضمن انتقاد از نواقص زیربنایی و عملیاتی پروسه انتخابات شوراهای شهر، نظارت بر عملکرد اعضای منتخب شورا و مدیریت کلان و میانی شهر را حق طبیعی خود دانسته و همواره همچون چشمان ناظر و سراسر بین شهروندان در راستای حراست از منافع و خیر جمعی عمل خواهد نمود”.

متن کامل این بیانیه در ادامخ بخوانید:

بیانیه انجمن‌های مردم‌نهاد مریوان در خصوص انتخابات شورای شهر مریوان
امروزه انتخابات با کارکردهای متنوع در نظام‌های سیاسی مختلف برگزار می‌شود. در جوامع دموکراتیک در فرایندی طولانی‌مدت، فرهنگ دموکراتیک و فرم مشارکت سیاسی تثبیت‌شده است. بدین معنا که احزاب و تشکیلات سیاسی جهت گزینش کنشگران شایسته برای مناصب و سمت‌های سیاسی به رأی‌دهندگان کمک می‌کنند.

اما در جوامع در حال دموکراتیزه شدن، فرم و انگیزش انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان دچار اختلال و آشفتگی است. نمونه بارز آن ثبت‌نام تعداد کثیری از همشهریانمان در انتخابات شورای شهر در مریوان و سایر شهرهای کوردستان است که متأسفانه متغیرهایی پررنگ و لعاب مانند قوم‌وخویش و طایفه گری نیز در آن نقش برجسته‌ای باز می‌کنند.

در جامعه ما که ساختار، احزاب و تشکیلات سیاسی با تنوع گفتمانی حضور کم‌رنگی در سپهر سیاسی دارند، کنشگرانی متعدد خود را شایسته حضور در منصب و جایگاه شورای شهر دانسته که غالباً کمترین اهمیتی به سوابق علمی، اجرایی و سیاسی تأثیرگذار و پیشینه حضور فعال در نهادهای مدنی و فعالیت‌های اجتماعی مفید و مردمی دادە نشدە است.

همشهریان گرامی

به باور شورای هماهنگی انجمن‌های مردم‌نهاد شهر مریوان، توجه به خیر و مصلحت عمومی و حفاظت از حقوق شهروندان و نیز نگرش، دانش، توانایی و مهارت شاخصه‌ی اصلی انتخاب شوندگان شورای شهر است. بر همین اساس، کنشگرانی شایستگی حضور در این عرصه را دارند که در پیشینه‌ی آن‌ها صداقت، قابل‌اعتماد بودن، وجدان کاری، مسئولیت‌پذیری، رویکرد استراتژیک و سیستمی، مصونیت از نگاه‌های قبیله‌ای، معتقد به خرد جمعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های جمعی، تضمین گشته و دارای آشنایی با دانش برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی شهری، آشنایی با دانش مدیریت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، …)، آشنایی با موضوعات شهری و فرآیندهای موجود در شهرداری‌ها و همچنین دارای توانایی‌هایی مانند؛ توانایی نگارش متون و اسناد، تشریح وضعیت و حالات، ارائه ایده‌های نو (کمّی و کیفی) و نیز مهارت تحلیل سیستم‌ها، تدوین برنامه‌های راهبردی، تجزیه‌وتحلیل موضوعات و فرآیندها، مکاتبه، مذاکره، گوش دادن فعالانه، ارتباط دوستانه و دقیق با محیط بودە و تجربه زیسته‌ی آن‌ها هم مؤید این امور باشد، و از همه این موارد مهم‌تر دارای شخصیتی جسور در برابر دفاع از منافع شهر و حقوق مردم، باشد. این تیپ از انتخاب شوندگان، توانایی حفاظت از منافع جمعی و حقوق شهروندان را دارا بوده و همچنین می‌توانند روند روبه رشد امورات مدیریت شهری را تسریع بخشند.

در این ساختار معیوب انتخاباتی هیچ گزینش علمی وجود ندارد، تا جایی کە شماری از داوطلبان کمترین شناختی از وظایف، حدود و اختیارات شوراها نداشتە و حتی از تعریف علمی شهر عاجزند.

تجربه زیسته‌ی کنشگران انتخابی در دوره‌های قبلی شورای شهر و برتری ترجیحات فردی بر منافع و مصالح شهری در سایه‌ی نبود مکانیسم نظارتی قوی، افراد متعددی را در این دوره برای دستیابی به آمال شخصی و یا اقلیتی خاص، روانه کارزار انتخاباتی کرده است. ما براین عقیده هستیم که نام‌نویسی فله‌ای در انتخابات شورای شهر از الگوی عقلانی در جهات حفاظت از حقوق شهروندان تبعیت نکرده، چه‌بسا سبک و الگوی انتخاب را به وادی خویشاوند گرایی و طایفه‌گرایی سوق داده و منافع جمعی را در مسلخ منافع فردی یا اقلیتی قربانی می‌کند و بیم آن می‌رود بر اساس چرخه معیوبی که برای انتخابات پارلمان شهری ایجادشده شورای شهر را از ترکیب تأثیرگذار و تعیین‌کننده درروند توسعه شهر محروم نماید.

شهروندان فهیم و انتخاب شوندگان پنجمین دوره شورای شهر، شورای هماهنگی انجمن‌های مردم‌نهاد مریوان، با توجه به سوابق و جایگاه مردمی خود، ضمن انتقاد از نواقص زیربنایی و عملیاتی پروسه انتخابات شوراهای شهر، نظارت بر عملکرد اعضای منتخب شورا و مدیریت کلان و میانی شهر را حق طبیعی خود دانسته و همواره همچون چشمان ناظر و سراسر بین شهروندان در راستای حراست از منافع و خیر جمعی عمل خواهد نمود.

همچنین نهادهای متشکل جامعه مدنی مریوان، ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه تعامل و همکاری فعال و دلسوزانه با شورای منتخب، قاطعانه اعلام می‌دارد؛ هرگز اجازه نخواهند داد، افرادی در جایگاه پارلمان شهری منافع عمومی مردم مریوان را فدای مطامع فرد یا باندهای فرصت‌طلب نموده و به‌جای رسیدگی به مشکلات و خدمت گذاری، خیانت و دست‌اندازی به مصالح شهری و عمومی مریوان رواج دهند. مطمئناً در این راستا از همه امکانات و راه‌های قانونی و مدنی برای جلوگیری از سو استفاده‌های شخصی و قربانی کردن منافع عموم، استفاده خواهیم نمود و راهی جز رسوایی و شرمندگی برای سودجویان نخواهیم گذاشت.

شورای هماهنگی انجمن‌های مردم‌نهاد مریوان – اردیبهشت ١٣٩٦

انجمن فرهنگی- ادبی مریوان، انجمن سبز چیا، انجمن فرهنگی – ادبی ڕۆجیار، کانون فرهنگی – هنری ڤەژین، کانون علمی- فرهنگی رونان، انجمن مردمی مبارزه علیه اعتیاد- ژیانه¬وه