بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ایران راه‌پیکر، فعال زن مریوانی که اردیبهشت امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، هفته گذشته با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. همچنین روز گذشته پروین ادوایی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد. از طرفی زهرا(زارا) محمدی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی “نوژین” پس از ماه‌ها همچنان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج تحت بازداشت است.

زهرا محمدی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی “نوژین” که دوم خرداد ماه امسال توسط نیروهای امنیتی سنندج در منزل خانوادگی خود بازداشت شده بود، همچنان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود. این فعال مدنی طی این مدت، بارها از کانون به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته این نزدیکان این فعال زن کُرد، وی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار بازجویان امنیتی قرار دارد.

ایران راه‌پیکار، فعال مدنی که ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده بود، طی هفته گذشته با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شده است. این فعال مدنی اوایل شهریور بدون حضور وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی «سعیدی» محاکمه و به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده به دادگاه تجدید نظر سنندج ارجاع شده است.

پروین ادوایی، دیگر فعال زن نیز که در تاریخ ۵ مرداد سال جاری با یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به منزلش در مریوان بازداشت شده بود، روز گذشته پس دو ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به کانون اصلاح و تریبیت سنندج منتقل شد.

پروین ادوایی طی سال‌های اخیر در حوزه حقوق زنان، کودکان و محیط زیست در شهر مریوان فعال بوده است. وی همچنین در جریان پیگیری پرونده آزار جنسی یک کودک در روستای “سلین” هورامان نقش فعالی داشت.

شبکه حقوق بشر کردستان در اوایل ماه گذشته در گزارشی دیگر به شرح وضعیت این سه فعال زند کُرد پرداخته بود.