مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در خصوص توهین و تعرضات چند روز گذشته به پیروان یارسان در شهرهای اسلام‌آباد غرب و قصرشیری بیانیه مکتوبی صادر کرده است که جهت انتشار در اختیار شبکه حقوق بشر کُردستان قرار گرفته است.

متن بیاینه عینا منتشر می‌شود :

اول و آخر یار

هم وطنان گرامی، استان کرمانشاه یکی از معدود استانهای کشور است که شاید بیش از هر جای دیگر ایران از تنوع فرهنگی،بلاخص تنوعات زبانی وآیینی برخورداراست. مردم این دیار به رغم نگرشها و باورهای متفاوت در طول قرون و اعصار گذشته در کنار همدیگر و در یک همزیستی مسالمت آمیز زیسته اند و همین امر موجب شکل گیری فرهنگی غنی و ارزشمند همراه با پذیرش تنوع، تکثر و مدارا گردیده است؛ تا جایی که کرمانشاه را هندوستان ایران نامیده اند.آمیزش این مردمان تا آنجا بوده است که بطور گسترده ازدواج میان پیروان این نحله های فکری، امری عادی و طبیعی بوده و کمتر خانواده ای را میتوان یافت که از این قاعده مستثنی باشد.

حوادثی که در جریان انتخابات ، به ویژه در شهرستان اسلام آباد غرب و قصرشیرین روی داد و طی آن عده ای که ظاهراَ از میان هواداران کاندیداهای برنده انتخابات بودند ، در اوج بی فرهنگی نه تنها مردم یارسان و مقدسات آنها را مورد تحقیر و توهین قرار دادند، بلکه در چند مورد به منازل برخی شهروندان حمله ور شده و فضایی از رعب و وحشت ایجاد نمودند که بی سابقه بوده است و متاسفانه اوج این اهانت ها را در شهرستان اسلام آباد غرب شاهد بودیم.اگر متانت و خویشتن داری مردم یارسان نبود و واکنش یا مقابله به مثل صورت میگرفت. نه تنها فضای ناامنی و خشونت بر منطقه حاکم می شد، بلکه بعید نبود که به کشتار و خونریزی نیز منجر گردد و آثار و تبعات آن برای زمانی طولانی گریبانگیر شهروندان و چه بسا خانواده‌هایی شود که از بین یارسان و تشیع در هم آمیخته‌اند.

باری ، در شرایطی که خشونت و خونریزی همسایگان ما را به کام مرگ فرو برده و امنیت و آسایش را از مردم منطقه سلب نموده است، سربرآوردن پدیده شومِ داعشهای وطنی میتواند جرقه ای بر خرمن باروتی باشد که به علت اعمال سیاستهای تبعیض آمیز تلنبار شده است.

از سویی مخاطب ما کاندیداهایی هستند که برای رسیدن به منافع و مطامع شخصی و گروهی حاضرند با اتخاذ سیاستهای غیراخلاقی و تحریک آمیز و با بکارگیری عقب مانده ترین اقشار جامعه و تحریک احساسات مذهبی، ایلی و عشیره‌ای به اهداف خود برسند و خواسته یا ناخواسته منطقه را در کام دیو خشونت فرو برند. پدیده شومی که در تداوم خود تر و خشک را با هم میسوزاند و هیچ تضمینی وجود ندارد که سردمداران و مجریان این سیاست خود نیز در این چاهی که کنده‌اند، سقوط نکنند.
متاسفانه اعمال سیاستهای سازمان یافته و همه جانبه علیه مردم یارسان، بسترهای بروز این پدیده را فراهم نموده است و به آن دامن میزند. به عنوان نمونه وقتی که مردم یارسان در طول ۳۷ سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی، نه تنها نماینده ای در مجلس شورای اسلامی نداشته اند، بلکه از تمام پست های مدیریتی حذف شده‌اند، داس گزینش، جوانان آنها را از حضور در نهادها و مناصب دولتی درو کرده و اداره امور شهرهای آنان نیز بدست مردم شیعه انجام میگردد و هیچ حقی برای اداره امور خود و تعیین سرنوشت شان نداشته و در ساختار قدرت نیز جایگاه و حامیی ندارند، طبیعی است که افراد و جریاناتی به خود اجازه دهند که هر وقت اراده کنند از دیوار کوتاه این مردم بی پناه بالا رفته و حقوق ، کرامت و شرافت آنان را لگدمال نمایند. روزی آرای آنان را نردبان ترقی خود کنند و روزی دگر آن را ابزار توهین و تحقیر قرار دهند.آیا اگر مردم یارسان این امکان را داشتند که از حق انتخاب شدن برخوردار گردند باز هم شاهد این همه توهین و تحقیر و اهانت بودیم؟!!

به افرادی که به ناحق از شانه های این مردم نگون بخت بر بام قدرت و ثروت و منزلت صعود کرده‌اند هشدار میدهیم که به هوش باشید ! آتشی که خود بر افروخته اید تر و خشک و خودی و غیر خودی نمیشناسد. اگر خاموشش نکنید ، چه بسا که زندگی و امنیت همه ما و شما را خاکستر کند.

به جد از سیاست گزاران جمهوری اسلامی میخواهیم که به این تبعیضها و بی عدالتی هایی که زمینه ساز تحقیر مردم یارسان شده است پایان داده و اجازه دهید که این مردم بی پناه و بی آزار با برخورداری از حق انتخاب شدن و مشارکت در اداره امور خود، به این آب و خاک احساس تعلق داشته باشند و در کنار سایر شهروندان از زندگی شرافتمندانه ای برخوردار گردند. شما نیز میدانید که مسلمانان عرب در سرزمین اشغال شده خود هم با داشتن نماینده در پارلمان در اداره امور کشورشان سهیمند.
شما نیز میتوانید با رعایت حقوق اقلیتها سرمشق خوبی برای مدیریت در منطقه گشته و یا با تداوم سیاستهای جاری، مقاومت عادلانه این مردم را در هم شکسته و با توسل به خشونت علیه این مردم بی دفاع و بی آزار، همان برگی را ازتاریخ به خود اختصاص دهید که حکومت عثمانی با کشتار و در به دری ارامنه به خود اختصاص داد.آنگاه بشریت و تاریخ شما را نخواهد بخشید.

تا آنجا که به ما (مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان) مربوط می شود ،بدون اینکه قصد اظهار نظر و دخالت در پروسه انتخابات و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان داشته باشیم. هیچگاه دست به خشونت نزده و نخواهیم زد و در مقاومتی قانونی، انسانی ، عادلانه و مسالمت جویانه در برابراین هجمه عظیم تبعیض و بی عدالتی خواهیم ایستاد. در عین حال تاریخ گویای آن است که بغض ها و عقده های فروخفته دهها ساله روزی خواهد ترکید و هیچکس نمیتواند سمت و سو و هزینه های آن را پیش بینی کند.

لازم است همه ما از جریانات جاری و ساری در منطقه خاورمیانه درس بگیریم؛ زیرا آنکس که از دیگران عبرت نگرفت، سرانجام درس عبرت دیگران خواهد شد.

از تمامی یاران و همچنین انسانهای شرافتمند غیر یارسان که از جریانات اخیر آزرده خاطر شده‌اند و آغوش حمایت و همبستگی به روی این مردم بی دفاع گشوده اند تقاضای عاجزانه داریم که تمام تلاش و کوشش خود را بکار گیرند که این آتش فروزان را خاموش نموده و از هر گونه انتقام جویی و مقابله به مثل بپرهیزند و نگذارند که دوستی و همراهی صدها ساله مردم شیعه و یارسان قربانی مطامع و منافع معدود انسانهای بی مسئولیت و فرصت طلب گردد.

از مسئولان جمهوری اسلامی نیز میخواهیم که بدون اغماض و جانبداری با آمران و عاملان این حرکتها برخورد قانونی و قاطع نمایند.

انسانهای شرافتمند ،عقلای قوم، بزرگان ، دانایان ،برادران اهل تشیع و تسنن و آزاداندیشان بیش از پیش دستهای برادری مان را به سمت شما دراز کرده و صمیمانه می فشاریم.
نیازمند یاری تان هستیم.

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان
۱۰ اسفندماه ۱۳۹۴