جمعی از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج  با انتشار نامه‌ایی نسبت به افزایش فشار بر علمای اهل سنت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این فشارها و آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی شدند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، در طی چند ماه گذشته فشارها بر علمای اهل سنت در ایران تا حدی زیاد افزایش پیدا کرده بطوریکه مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با یکی از رسانه‌ها از ممنوعیت سفرش به استانهای دیگر خبر داده بود. همچنین در ۲۸ اسفندماه سال گذشته حسن امنیتی، حاکم شرع مردمی کُردستان به دادسرای روحانیت همدان احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

در ادامه این فشارها روز دوشنبه ۱۴ فرودین ماه مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده است که با اعتراض گسترده مردم این منطقه همراه بوده است.

متن این نامه اعتراضی که نسخه‌ایی از آن جهت انتشار به شبکه حقوق بشر کُردستان ارسال شده است را در ادامه بخوانید:

متن نامه اعتراضی زندانیان اهل سنت نسبت به دستگیری علمای اهل سنت و در تنگنا قرار دادن آنان توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

فشار و خفقان و ظلم و جور چندین ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اهل سنت و اقلیتهای قومی موضوع تازه ای نیست بلکه در طول چندساله بعد از انقلاب همواره علما و روشن فکران و آزادیخواهان را با ترور و اعدام و زندان از صحنه برداشته و حذف کرده اند و کسی که واقف به تاریخ باشد و صفحاتی از این تاریخ تاریک و سیاه حکومت جمهوری اسلامی ایران را نگاه کند به راحتی پی به این حقیقت مسلم میبرد.

در تداوم این ظلمهای زنجیره‌ایی و در راستای در تنگنا قرار دادن و زندانی کردن علما و رهبران اهل سنت با وجود دنیای رسانه و عصر اینترنت اما از هیچ کاری که بتوانند دریغ نمیکنند و ابایی ندارند و از نمونه های خیلی بارز و برجسته میتوان به ممنوعیت سفر مولانا عبدالحمید به استانهای دیگر کشور و فراخواندن حاکم شرع کردستان کاک حسن امینی به دادگاه ویژه روحانیت در همدان و دستگیری مولوی فضل الرحمن کوهی امام جماعت پشامگ پس از احضارش به دادگاه ویژه روحانیت مشهد و سپس دستگیری ایشان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اشاره کرد و خیلی نمونه ها و مثالهایی از این قبیل.

بنابرین ما زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج دفاع خود را از علمای اهل سنت اعلام می‌داریم و به وضعیت موجود معترض و خواهان برداشتن این فشارها و آزادی مولوی عبدالرحمن کوهی و سایر علما و داعیان زندانی اهل سنت هستیم و بر احقاق حقوق حقه ی جامعه اهل سنت و دیگر اقلیتهای قومی تاکید میکنیم.