بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، نائب حاجی‌زاده، زندانی سیاسی کُرد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومه‌له‌ به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شده است.

جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی روز ۳ آذر در شعبه دوم دادگاه انقلاب برگزار و صدور این حکم در روزهای گذشته به وی در زندان ابلاغ شده است.

این شهروند اهل ارومیه به همراه ۴ شهروند دیگر به نام‌های کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی و عبدالعزیز گل‌محمدی در تاریخ ۱۶ مهر سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. 

این شهروندان پس از یک ماه بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه انتقال یافتند. از میان این زندانیان نایب حاجی‌زاده در خوابگاه ۱-۲، عبدالعزیز گل‌محمدی در خوابگاه ۳ و ۳ زندانی دیگر در بند جوانان به‌سر می‌برند.