بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، کژال نصری، فعال مدنی اهل روستای «تنگیسر» سنندج از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

صدور این حکم در هفته‌های گذشته به وی ابلاغ شده است.

کژال نصری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج در منزل خانوادگی‌اش در روستای «تنگیسر» سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

مادر این فعال مدنی در زمان بازداشت وی به مدت ۲ روز در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج اعتصاب کرده بود. وی در تاریخ ۲۰ دی پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. به دستور بازجویان امنیتی وی در زمان بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

آزادی این فعال مدنی برای مدتی با دستبند الکترونیکی صورت گرفت و وی تا زمان نامشخصی از حق رفت و آمد به روستای محل سکونتش منع شده بود.