یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت « محمد امین عبدالهی زندانی سیاسی کُرد بدون رعایت اصل تفکیک جرایم همچنان در بند ۱۰۷ زندان مرکزی بیرجند در میان زندانیان جرایم عادی نگهداری شده و علی‌الرغم قول مساعدت مسولین زندان برای اعزام وی به مرخصی یا انتقال به زندان نزدیک‌تر به محل سکونت ایشان، اما همچنان اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. »

به گفته‌ی این منبع « محمد امین عبدالهی روز یک شنبه ۵ مهرماه در جهت اعتراض به توقف اعزام به مرخصی‌اش و عدم موافقت با آزادی مشروط و انتقالش به زندانی نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش در زندان طبس اقدام به اعتصاب غذا نمود. اما مسولین در دومین روز اعتصاب غذا در روز ۶ مهرماه او را از زندان طبس به قرنطینه‌ی زندان مرکزی بیرجند تبعید کرده و ایشان نیز تا جهل روز به اعتصاب خویش ادامه داد تا اینکه بعد از قول مساعدت مسولین زندان برای موافقت با خواستهایش این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خویش پایان داد. »

به گفته‌ی این منبع «  محمد امین عبدالهی به مدت بیش از دو ماه در سلولهای انفرادی و عمومی قرنطینه‌ی زندان بیرجند دز شرایط اسفناک نگهداری نگهداری شده و بعدا او به بند عمومی ۱۰۷ منتقل شد. این زندانی سیاسی در این بند نیز، به دلیل نگهداری همراه با زندانیان جرایم عادی و نبود امکانات کافی در شرایط سختی بسر می‌برد. »

منبع مذکور در خصوص سابقه‌ی این زندانی سیاسی به شبکه‌ گفت محمد امین عبدالهی در پاییز سال ۸۴ در حالی که ۱۷ سال سن داشت در شهر بوکان به همراه قادرمحمدزاده بازداشت شد. بعد از چند ماه نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای اداره‌ی اطلاعات در شهرهای مهاباد و ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و بعد از ۱۵ ماه از سوی شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه دادگاهی شدند و به همین اتهام محمد امین عبدالهی به ۱۸ سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد. ایشان هم اکنون در دهمین سال تحمل حبسش در حالی که فاقد سابقه‌ی کیفری بوده از حق استفاده از آزادی مشروط محروم شده است.