یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «  روز سه شنبه ۶ بهمن‌ماه جمعی از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم زندانیان از تحویل غذای زندان خودداری کرده و خواستار خروج زندانیان جرایم غیر سیاسی از بند ۱۲ و انتقال زندانیان سیاسی بندهای دیگر به این بند شدند. »

به گفته‌ی این منبع « صبح روز سه شنبه ۵ شهروند بازداشتی کُرد که پیشتر از سوی اداره‌ اطلاعات به اتهام ازتباط با گروهای سلفی بازداشت شده‌ بودند از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به  قرنطینه زندان ارومیه منتقل شده و از آنجا نیز به بند ۱۲ منتقل شدند. بعد از چند ساعت اینبار ۵ زندانی جرایم عادی نیز به این بند منتقل شده که با اعتراض گسترده زندانیان سیاسی مواجه شده و زندانیان از تحویل غذای زندان برای نهار و شام خودداری کردند. بعد از گسترش اعتراضات به دستور حفاظت زندان دو زندانی سیاسی به نامهای کمال حسن رمضان و مصطفی علی احمد به سلولهای انفرادی منتقل شدند. »

این منبع در ادامه افزود: « رئیس زندان ارومیه در اواخر شب به بند زندانیان سیاسی مراجعه کرده و به دستور وی ۱۰ زندانی تازه منتقل شده از این بند به بندهای دیگر منتقل شدند. همچنین او اعلام کرده دیگر زندانیان تازه‌ ورود اعم از سیاسی یا غیر سیاسی را به بند ۱۲ منتقل نخواهد کرد و دیگر زندانیان سیاسی هم که در بندهای خطرناک زندان نگهداری می‌شوند نیز هیچ وقت به بند زندانیان سیاسی منتقل نخواهد کرد. اعتراضات تا ظهر روز چهارشنبه ۷ بهمن ماه ادامه داشته و زندانیان سیاسی اعلام کرده تا دو زندانی سیاسی منتقل شده به انفرادی به بند بازگردانده نشوند آنها نیز به اعتراض خویش ادامه خواهند داد و بر همین اساس از تحویل صبحانه نیز خودداری کردند تا اینکه هر دو زندانی سیاسی دوباره به بند بازگردانده شدند و زندانیان سیاسی نیز موقتا به اعتراض خویش پایان دادند.»

هم‌اکنون ۱۹ زندانی سیاسی و ۱۳ زندانی جرایم عادی در بند ۱۲ بند مشهور به بند زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند و بر طبق اطلاعات بدست آمده جدالقل ۵۰ زندانی سیاسی و مذهبی در بندهای دیگر زندان در میان زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می‌شوند.

در طی هفته‌های گذشته نیز ۴ زندانی سیاسی کُرد به نامهای بهمن دالایی‌میلان، رئوف محمد علی، مصطفی سبزی و رحمان رشیدزاده که در بندهای دیگر نگهداری میشدند در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بودند، که در میان آنها تنها بهمن دالایی‌میلان به بند ۱۲ منتقل شده بود و بقیه زندانیان بعد از انتقال به سلولهای انفرادی دوباره به بندهای خویش بازگرداننده شدند.

اسامی ۳۱ زندانی سیاسی که هم‌اکنون در بندهای  جرایم عادی زندان ارومیه نگهداری می‌شوند از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان گرداوری شده است که به شرج ذیل است :

۱. قادر محمد زاده – بازداشت سال ۸۳ – حکم ۱۴ سال – بند ۴ – اهل بوکان

۲. فائق نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۴ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۳. کریم زمانی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۴. حسین نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۵. فرامرز نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۶. علی اهروم – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۳ – اهل ماکو

۷. سامان محمودی – بازداشت خرداد ۹۴ – حکم ۳ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۸. حشمت نعمان پور – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱ سال و شش ماه – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۹. مسعود نعمان پور – بازداشت شهریور ۹۴ – حکم بلاتکلیف – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۰. رئوف محمدعلی – بازداشت فروردین ۹۴ – حکم ۱۰ سال – بند ۱۰ – اهل ارومیه

۱۱. فرهاد آریایی – بازداشت  آذر ۹۱ – حکم ۷ سال – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۲. علیرضا ایوبی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۳. سیامک ازمیری – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ابد – بند ۵ – اهل ارومیه

۱۴. مصطفی سبزی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم  ۱۵سال – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۵. بهرام مرومی – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۶. علی یگانه – بازداشت شهریور۹۳ – حکم بلاتکلیف – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۷. دیاکو رسول زاده – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۳ – اهل مهاباد

۱۸. حسین عثمانی – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۰ – اهل مهاباد

۱۹. حسن رستگاری – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱۷سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۰. رحمان رشیدزاده – بازداشت بهار ۹۳ – حکم ۳ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۱. کامران جعفری – بازداشت مهر ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۲. تورج اسماعیلی – بازداشت آبان ۹۴ – حکم ۵ سال  -بند ۱۴ – اهل ارومیه

۲۳. محمد مرومی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۴. سعید بلایی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۵. قطب الدین – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۶. قادر عبدالله زاده – بازداشت مهر ۹۴ – حکم ۵ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۷. کاوه حیاتی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۸. محمد رزم‌اور – بازداشت آبان ماه ۹۴ – حکم ۱ سال – بند ۴ – اهل ماکو

۲۹. صابر شیخ عبدلله – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۲ – اهل مهاباد

۳۰. داوود دفاعی –  بازداشت مردادماه سال ۹۴ – وضعیت بلاتکلیف – بند ۲ – اهل ارومیه

۳۱. اصغر شریفی  – بند  روان درمانی – حکم ۷ سال – اهل ارومیه