یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: « ظهر امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه دو زندانی سیاسی کُرد به نامهای مصطفی سبزی و علی یگانه در بند ١٣ زندان مرکزی ارومیه از سوی چندین تن از زندانیان جرایم خطرناک مورد حمله با تیزی قرار گرفته و زخمی شدند.»

به گفته‌ این منبع،« هر دو زندانی سیاسی بعد از این حمله به بهداری زندان منتقل شدند و مصطفی سبزی به دلیل برخورد تیزی از یک جا بدنش شکافته شده است. بعد از اطلاع زندانیان سیاسی بندهای دیگر زندان، آنها نسبت به نگهداری این زندانیان در میان زندانیان جرایم خطرناک اعتراض کرده و خواستار انتقال همه زندانیان سیاسی بندهای دیگر به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی شدند اما مسئولین زندان بدون در نظر گرفتن خواسته‌ی زندانیان سیاسی هر دو زندانی را بعد از بهداری مجددا به بند ۱۳ بازگرداندند.»

مصطفی سبزی اهل شهرستان ماکو در خردادماه سال ۹۳ توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده و به اتهام همکاری با پژاک از سوی دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ۱۵ سال حبس محکوم شده و علی یگانه نیز اهل ماکو در شهریورماه سال ۹۳ در ارومیه بازداشت شده و تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر میبرد.

هم‌اکنون ۱۹ زندانی سیاسی و ۱۳ زندانی جرایم عادی در بند ۱۲ بند مشهور به بند زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند و بر طبق اطلاعات بدست آمده جدالقل ۵۰ زندانی سیاسی و مذهبی در بندهای دیگر زندان در میان زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می‌شوند.

در طی دی‌ماه سال گذشته نیز ۴ زندانی سیاسی کُرد به نامهای بهمن دالایی‌میلان، رئوف محمد علی، مصطفی سبزی و رحمان رشیدزاده که در بندهای دیگر نگهداری میشدند در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بودند، که در میان آنها تنها بهمن دالایی‌میلان به بند ۱۲ منتقل شده بود و بقیه زندانیان بعد از انتقال به سلولهای انفرادی دوباره به بندهای خویش بازگرداننده شدند.

اسامی ۳۱ زندانی سیاسی که هم‌اکنون در بندهای جرایم عادی زندان ارومیه نگهداری می‌شوند از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان گرداوری شده است که به شرج ذیل است :

۱. قادر محمد زاده – بازداشت سال ۸۳ – حکم ۱۴ سال – بند ۴ – اهل بوکان

۲. فائق نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۴ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۳. کریم زمانی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۴. حسین نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۵. فرامرز نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۶. علی اهروم – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۳ – اهل ماکو

۷. سامان محمودی – بازداشت خرداد ۹۴ – حکم ۳ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۸. حشمت نعمان پور – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱ سال و شش ماه – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۹. مسعود نعمان پور – بازداشت شهریور ۹۴ – حکم بلاتکلیف – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۰. رئوف محمدعلی – بازداشت فروردین ۹۴ – حکم ۱۰ سال – بند ۱۰ – اهل ارومیه

۱۱. فرهاد آریایی – بازداشت آذر ۹۱ – حکم ۷ سال – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۲. علیرضا ایوبی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۳. سیامک ازمیری – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ابد – بند ۵ – اهل ارومیه

۱۴. مصطفی سبزی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۱۵سال – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۵. بهرام مرومی – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۶. علی یگانه – بازداشت شهریور۹۳ – حکم بلاتکلیف – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۷. دیاکو رسول زاده – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۳ – اهل مهاباد

۱۸. حسین عثمانی – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۰ – اهل مهاباد

۱۹. حسن رستگاری – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱۷سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۰. رحمان رشیدزاده – بازداشت بهار ۹۳ – حکم ۳ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۱. کامران جعفری – بازداشت مهر ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۲. تورج اسماعیلی – بازداشت آبان ۹۴ – حکم ۵ سال -بند ۱۴ – اهل ارومیه

۲۳. محمد مرومی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۴. سعید بلایی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۵. قطب الدین – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۶. قادر عبدالله زاده – بازداشت مهر ۹۴ – حکم ۵ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۷. کاوه حیاتی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۸. محمد رزم‌اور – بازداشت آبان ماه ۹۴ – حکم ۱ سال – بند ۴ – اهل ماکو

۲۹. صابر شیخ عبدلله – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۲ – اهل مهاباد

۳۰. داوود دفاعی – بازداشت مردادماه سال ۹۴ – وضعیت بلاتکلیف – بند ۲ – اهل ارومیه

۳۱. اصغر شریفی – بند روان درمانی – حکم ۷ سال – اهل ارومیه