شبکه حقوق بشر کُردستان – «سعید شیرزاد»، «لقمان مرادی» و «زانیار مرادی»، سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در همبستگی با اعتصاب محمد صدیق کبودند و دیگر زندانیان سیاسی اعتصابی امروز یک شنبه ۱۶ خردادماه اعلام اعتصاب غذا کردند.

هر سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در پیام اعلام اعتصاب خویش اعلام کردند:« ما جمعی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، از اعتصاب غذای قهرمانانه‌ی زندانیان سیاسی کورد محمد صدیق کبودوند و محمد عبداللهی و دیگر زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان‌های ایران، در جهت مقابله، مقاومت و مبارزه آنان درراه احقاق حقوق پایمال‌شده آشان حمایت می‌کنیم؛ و برای حمایت از حق دفاع ذاتی این زندانیان ما هم از این لحظه به بعد به مدت یک روز دست به اعتصاب غذای کامل می‌زنیم.»

«محمد صدیق کبودوند»، زندانی سیاسی کُرد از روز «۱۹ ازدیبهشت ماه» در اعتراض به «رد درخواست تجمیع احکام» و «پرونده‌سازی مجدد »اعلام اعتصاب غذا نموده و تاکنون نیز ادامه دارد. همچنین هم‌اکنون هفت زندانی سیاسی دیگر به نامهای «احسان مازندرانی»، «جعفر عظیم‌زاده»، «مریم نقاش زرگران»، «رسول رضوی»، «حشمت الله طبرزدی»، «محمد عبدالهی» و «آیت مهر علی‌بیگلو» در زندانهای مختلف ایران در اعتصاب غذا بسر می‌برند.