ظهر امروز شنبه ۲۰ آذرماه کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد اهل روژآوای کُردستان ( کُردستان سوریه ) بعد از احضار به نگهبانی جهت تحقیقات به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:“ ساعت ۱۲ ظهر امروز از دفتر نگهبانی کمال حسن رمضان احضار شده و در آنجا به او اعلام شده که به دستور بازپرش شعبه ۶ دادگاه ارومیه برای تحقیقات بیشتر در خصوص اتهام جدیدش مبنی بر قتل یکی از اعضای بومی سپاه پاسداران به بازداشتگاه اداره آگاهی ارومیه منتقل خواهد شد و در این خصوص مورد بازجویی قرار خواهد گرفت اما بعد از انتقال این زندانی معلوم شد او به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است. این زندانی تیرماه امسال نیز یک بار به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل شده بود و در خصوص این اتهام مورد بازپرسی قرار گرفته بود اما این زندانی سیاسی چنین اتهاماتی را کاملا رد کرده بود و احتمال داده می‌شود که این انتقال جهت اعمال فشار برای برای گرفتن اعترافات از او صورت گرفته است.”

این منبع در ادامه افزود،“ تشکیل پرونده جدید برای کمال حسن رمضان بعد از یک سال از بازداشت صورت گرفته و در مرحله بازداشت اولیه و صدور حکم دادگاه چنین اتهامی مطرح نبوده است. قضیه قتل یکی از اعضای بومی سپاه به ده سال پیش برمی‌گردد و در چنین زمانی این زندانی سیاسی اصلا در ایران حضور نداشته و تنها به دلیل اینکه سپاه پاسداران دنبال معرفی کردن یک نفر به عنوان مسبب این قتل است، درصدد پرونده سازی و صدور حکم برای ایشان هستند.”

کمال حسن رمضان ، ۳۱ ساله و شهروند کُرد اهل شهر « سریکانی کُردستان سوریه » ( روژآوای کُردستان ) در تیرماه سال ۹۳ به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند.
کمال حسن مجموعا چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به اتهام عضویت در پ ک ک مورد بازجویی قرار گرفته بود اما هر دو زندانی دیگر بعد از چند هفته نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه امنیتی ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. بعد از این مدت هر سه زندانی سیاسی به شعیه یک بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل کرده و بعد از تفهیم اتهام محاربه از طریق عضویت در پ.ک.ک به آنها اعلام شد. روز شنبه ۲۳ مردادماه جلسه‌ی دادگاه هر سه زندانی سیاسی کُرد برگزار شد و بعد از یک ساعت از جلسه دادگاه صدور حکم ۱۰ سال و یک روز حبس به وکیل این زندانی رسما اعلام شد.

در طول یک سال گذشته فشارهای دفتر ویژه وزارت اطلاعات در زندان مرکزی ارومیه و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بر کمال حسن رمضان افزایش پیدا کرده و در یکی از موارد روز پنج شنبه ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته به مدت بیش از دو ماه به سلولهای انفرادی بازداشتگاه فوق امنیتی سپاه پاسداران ارومیه منتقل شده و در خصوص همکاری و گرفتن اعترافات تلوزیونی تحت فشار قرار گرفته بود.