در طی روزهای گذشته بعد از فوت پدر قدریه قادری، زندانی سیاسی کُرد همچنان دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه به بهانه امنیتی بودن پرونده بار دیگر با درخواست مرخصی این زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یاسوج مخالفت کردند.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “مدتی پیش پدر قدریه قادری بعد از چند ماه بستری شدن در بیمارستان ارومیه فوت کرده بود و تا هفته گذشته اعضای خانواده این خبر را از او پنهان کرده بودند. بعد از اطلاع این زندانی از فوت پدرش، او با ضمیمه کردن مدارک پزشکی بیماری خودش و نیز گواهی فوت پدر درخواست اعزام به مرخصی کرده بود اما بعد از استعلام قاضی ناظر بر زندان یاسوج از دادستانی ارومیه، این نهاد قضایی با ارسال نامه‌ایی اعلام کرده است که دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه با هر گونه عفو و اعزام به مرخصی برای این زندانی سیاسی مخالف هستند.”
این منبع در ادامه افزود،“ مسئولین کانون اصلاح و تربیت یاسوج به این زندانی سیاسی اعلام کرده که مرجع نهایی تصمیم گیرنده در خصوص پرونده ایشان ارومیه است و علی‌الرغم موافقت شورای طبقه‌بندی و قاضی ناظر بر زندان یاسوج برای اعزام ایشان به مرخصی، اما وی همچنان از حق مرخصی محروم می‌باشد. مسئولین زندان یاسوج به این زندانی اعلام کرده برای درمان بیماری بی‌حسی دست و گوشش، او را در دو نوبت به بیمارستان خارج از زندان اعزام خواهند کرد ولی این زندانی به دلیل اجبار در پوشیدن چادر و بستن دست‌بند و پابند اعلام کرده با تحمیل چنین خواسته‌هایی به بیمارستان نخواهد رفت.”
«قدریه قادری»، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان کانون اصلاخ و تربیت یاسوج در اواخر «خردادماه سال ۹۰ در شهر ارومیه» بازداشت شد. او برای بیش از دو ماه در «بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات ارومیه» نگهداری شده و بازجویان اداره‌ اطلاعات برای گرفتن اعترافات وی را «تحت شکنجه‌ روحی و فیزیکی» قرار داده به طوریکه بعد از انتقالش به زندان ارومیه، وی برای «دو هفته او قادر به غذا خوردن و حرکت نبوده» است. بعدا «دادگاه انقلاب ارومیه» این زندانی سیاسی را به اتهامهای «همکاری با پ ک ک و خروج غیرقانونی از مرز »به «۱۰سال حبس»  محکوم کرد و بعد از اعتراض پرونده در دادگاه تجدید نظر استان ، حکم به «۷ سال حبس» کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی به دلیل داشتن بیماری که سبب بی‌حسی و درد در دست چپپ گوشش شده، بنابه به تشخیص و تایید پزشکی قانونی و بهداری زندان یاسوج و با موافقت دادستانی یاسوج و ارومیه در شهریورماه سال گذشته برای اولین بار به مدت ۱۵ روز به مرخصی اعزام شد ولی به دلیل نبود زمان کافی، موفق به پیگیری وضعیت درمانی خویش در خارج از زندان نشد.