ظهر امروز شنبه ۳۰ بهمن‌ماه صابر نادری، شهروند بازداشتی کُرد بعد از دو ماه و نیم بازداشت با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان،صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در بامداد روز یک شنبه ۱۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل مادری ایشان در شهر قروه بازداشت شده بود. در زمان بازداشت نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانه را به محاصره در آورده و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی که تعدادی آنان لباس کُردی بر تن داشته‌ به طور همزمان به داخل خانه یورش برده و تمامی اسباب و وسائل منزل این شهروند کُرد را به هم ریخته و مورد بازرسی قرار داده بودند.
ببه گفته‌ی یک منبع نزدیک به این شهروند بازداشتی،“ نیروهای امنیتی پس بازرسی یک ساعته منزل، بدون اینکه به هیچ مدرک و چیزی خاصی دست پیدا کنند، در نهایت دو لب تاب داخل خانه و لب تاب همسر ایشان، تلفن همراه تمامی اعضای خانواده و تعدادی کتاب و جزوه را با خود برده بودند. همزمان با این یورش تعدادی از نیروهای امنیتی نیز به شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی قروه یورش برده و به بازجویی تمامی همکاران ایشان، بارزسی محل و کامپیوترها پرداخته بودند.”
این منبع در ادامه افزود،“ این شهروند بازداشتی بعد از ۷۰ روز نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.”