انجام  کار اجباری بسته‌بندی چسپ نواری از سوی کلیه زندانیان محبوس در  زندان چوبیندر قزوین و همچنین پخش بیماریهای پوستی در میان زندانیان به دلیل انجام این کار، اعتراض گسترده زندانیان را به همراه داشته است.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« از حدود ۸ ماه پیش با انعقاد قراردادی مابین اداره کل زندانهای استان قزوین و یک شرکت خصوص، زندان چوبیندر قزوین مسئولیت بسته‌بندی روزانه صدها کارتن چسپ  نواری برق ( سیاه رنگ ) را بر عهده گرفته است. هر روز از ساعت ۱۱ تا ۱۴ صدها کارتن چسپ نواری برق به داخل کلیه بندها منتقل شده و زندانیان مجبور به  بسته‌بندی این چسپ نواری هستند و غیراستاندارد بودن کیفیت این چسپ‌ها بیمارهای پوستی همچون اگزما و خارش شدید پوستی را در اکثر زندانیان به همراه داشته اشت.»

به گفته‌ی این منبع،« در طول چند ماه گذشته بارها اکثریت زندانیان به انجام این کار اجباری اعتراض کرده‌اند ولی تا اکنون هیچ مسئولی در خصوص خواسته‌های این زندانیان پاسخی نداده است. در این مدت چندین زندانی به دلیل اعتراض به این کار از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم شده‌اند و همچنین چندین زندانی دیگر نیز از بندشان به بندهای دیگر به صورت کف‌خواب منتقل شده‌اند و این تنبیهات سبب شده زندانیان از ناچاری همچنان به انجام این کار مشغول باشند.»

زندان چوبیندر قزوین دارای ۸ بند مختلف است و حدود ۳ هزار و پانصد زندانی که چندین برابر ظرفیت این زندان در شرایط سخت همچون نبود امکانات اولیه بهداشی و سلامتی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و محدویت، بی کفیت بودن غذا و بی‌امکاناتی بهداری زندان نگهداری می‌شوند.