ظهر روز یک شنبه ۲۵ تیرماه با دستور مسئولین زندانی مرکزی ارومیه ۲۳ زندانی سیاسی و مذهبی از بندهای مختلف زندان به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی منتقل شدند.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« طی دستورالعمل جدید مسئولین زندان مرکزی ارومیه قرار است اکثریت زندانیان سیاسی و مذهبی که پیشتر در بندهای مختلف زندان نگهداری میشدند به بند ۱۲، مشهور به بند زندانیان سیاسی منتقل شوند و در چارچوب این اقدام جدید روز یک شنبه ۲۵ تیرماه ۱۶ زندانی مذهبی متهم به عضویت در گروه‌های سلفی، ۵ زندانی سیاسی متهم به عضویت در احزاب کُردی و ۲ زندانی متهم به ارتباط اینترنتی با سازمانهای اپوزیسیون ایرانی از بندهای مختلف به بند ۱۲ منتقل شدند.»

پیشتر ۱۰ زندانی سیاسی ، یک زندانی جرائم امنیتی و هشت زندانی جرائم عادی در بند ۱۲ بند مشهور به بند زندانیان سیاسی نگهداری می‌شدند و با اضافه شدن این ۲۳ زندانی، اکنون آمار این بند ۴۲ نفر می باشد.

این منبع در ادامه افزود:« هم‌اکنون ۳۲ زندانی مذهبی و ۲۹ زندانی سیاسی در بندهای دیگر زندان ارومیه بسر می‌برند و بر طبق ادعای مسئولین زندان همه آنان نیز به این بند منتقل خواهند شد و زندانیان عادی محبوس در بند ۱۲ نیز به بندهای دیگر منتقل خواهند شد.»

هویت زندانیان انتقال شده به بند ۱۲ به شرح ذیل است:

۱۶ زندانی مذهبی:

ابراهیم غلامی، فرزند رحمان، حکم ۳ سال
جواد یوسفی، فرزند فرامرز، حکم ۱۰ سال
اسلام خلیلی، فرزند عبدالرحمان، حکم ۵ سال
فرهنگ گلشن، فرزند کاووس، حکم ۵ سال
اردلان نقش افکن، فرزند حسن، حکم  ۵ سال
داوود پرویزی، فرزند محمد رشید، حکم ۵ سال
اصلان مراته، فرزند محمد شفیق، حکم ۵ سال
مجید سلامت، فرزند نظیر،  حکم ۵ سال
نادر ناصری، فرزند علی، حکم ۳۰ ماه
یعقوب نوری درویش علی، فرزند احمد، حکم ۱۸ ماه
رضا رسولی مکری، فرزند خالد، حکم ۵ سال
عبدالله چم، فرزند ابراهیم، حکم ۳ سال
یوسف قاسم‌پور، فرزند ابوبکر، حکم  ۵ سال
منصور چوپانی، فرزند محمود، حکم ۵۴ ماه
هاشم درویشی، فرزند جبری، حکم ۵ سال
عزیز بانه‌ایی، فرزند محمد رسول، حکم ۳ سال
زندانیان متهم به ارتباط با احزاب کُردی:
ازاد محمدی، فرزند ابوبکر، ۳ سال و ۹ ماه
امید عبدی‌زاده، فرزند رحیم، حکم ۱ سال
افشار عبدی‌زاده، فرزند عبدالله،حکم ۱ سال
بهزاد محمودنژاد، فرزند عثمان،حکم ۱ سال
حسن حسن‌زاده، فرزند حسین، حکم ۲ سال

دو زندانی متهم به ارتباط تگرامی با سازمان اپوزسیون ایرانی:

حمیدرضا جعفرزاده، فرزند رحمت، حکم ۱ سال، متهم به ارتباط تلگرامی با سازمان مجاهدین خلق

سعید شریفی، فرزند غلامعلی، حکم ۶ ماه، متهم به ارتباط تلگرامی با گروه‌های سلطنت‌طلب