روز گذشته قرار بازداشت سه شهروند کُرد بازداشتی اهل اشنویه (شنو) در یکی از شعب دادسرای نظامی ارومیه به مدت دو ماه تمدید شد.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه، سه شهروند بازداشتی به نامهای امیر پیغامی، فاروق شارویرانی و طاهر خورشیدی از زندان مرکزی ارومیه به شعبه یک بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه منتقل شده و بعد از تفهیم اتهام جاسوسی برای یک از احزاب کُرد مخالف، قرار بازداشت موقت آنان به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.»

به گفته‌ی این منبع،« طاهر خورشیدی در یکی از نهادهای نظامی ایران عضو بوده و به همین دلیل پرونده‌های آنان به دادسرای نظامی ارجاع داده شده است.»

فاروق شارویرانی در ۲۱ اردیبهشت ماه و امیر پیغامی و طاهر خورشیدی در روزهای ۸ و ۱۰ خردادماه امسال در شهر اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. این سه شهروند در یک پرونده مشترک به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی بازداشت شده بودند اما بعدا اتهام آنان به جاسوسی برای یکی از احزاب کُردی تبدیل شد.

روز ۲۰ تیرماه امیر پیغامی و طاهر خورشیدی بعد از یک ماه نگهداری در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و فاروق شارویرانی نیز در ۲۰ تیرماه بعد از اتمام بازجویها در این بازداشتگاه امنیتی، به زندان منتقل شد.