بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، هفته گذشته کمال قویتاسی و رحمان یوسفی، دو شهروند اهل اشنویه که در تاریخ ۲۶ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی این مدت در یک بازداشتگاه امنیتی در شهر ارومیه نگهداری می‌شدند با پایان دوره بازجویی به زندان اشنویه منتقل شده‌اند. از اتهامات مطرح شده علیه این دو شهروند همچنان اطلاعی در دست نیست.

همچنین روز گذشته جمال قاسمی از اعضای انجمن زیست محیطی “ژینکو” اشنویه که در تاریخ ۹ بهمن در جریان موج گسترده بازداشت شهروندان و فعالان کُرد در شهر اشنویه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه انتقال یافته بود با قرار وثیقه از زندان اشونیه آزاد شده است.