یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« در طی روزهای گذشته نیروهای زیادی از سپاه پاسداران با ادوات نظامی سنگین به چندین پایگاه نظامی تازه تاسیس شده سپاه پاسداران در کوهستان شاهو  منتقل شده‌اند و در روستاهای تابعه شهرستان کامیاران اقدام به توپباران شدید مناطق کوهستانی شاهو کرده‌اند.»
یکی از شاهدان عینی در این خصوص به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: « از ابتدای بهار تعدادی زیادی از نیروهای سپاه از استان لرستان به پادگانهای ” چالاوی “، ” هانیه” و ” زرنه ” در کوهستانها شاهو مستقر شده و جو امنیتی نظامی در مناطق روستایی دامنه‌ی کوهستان شاهو حاکفرما شده است. شدت توپبارانها به حدی است که صدای آن در روستاهای دورتر هم شنیده میشود.»
این شاهد عینی در ادامه افزود« در طی چند سال گذشته سپاه پاسداران در روستاهای لون، میسوراب، تیلکو، تنگیور و کاشتر از توابع شهرستان کامیاران با اعمال فشار بر ساکنین این روستاها تعدادی از منازل مسکونی را خریداری کرده و در کنار پایگاههای متروکه اوایل انقلاب، به عنوان مراکز نظامی بکار می‌گیرند و علی‌الرغم اعتراض مردم اما سپاه پاسداران با تهدید معترضین را وادار به سکوت کرده و علنا هم‌اکنون منازل مسکونی مردم عادی به عنوان سپر انسانی در مقابل حمله نیروهای مسلح احزاب کُردی استفاده می‌کنند. همچنین هر ساله بخشی وسیعی از جنگلهای دامنه شاهو بر اثر توپباران سپاه آتش گرفته و نیروهای سپاه مانع فعالیت مردم و نهادهای طرفداری محیط زیست برای مهار این آتش‌سوزیها میشوند.»
این منبع در پایان افزود« سپاه پاسداران که در مرکز آن در روستای گشکی از توابع کامیاران میباشد به مردم روستاهای اطراف شاهو فشار آورده تا به عضویت نیروهای بسیج درآمده و در مقابله با نیروهای کُردد با آنها همکاری نمایند. همچنین در این پایگاه نظامی هواپیماههای بدون سرنشین برای شناسایی مناطق کوهستانی استفاده میشود. »