شبکه حقوق بشر کُردستان – عثمان اسماعیلی فعال کارگری کُرد از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز به یک سال زندان محکوم شد.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت : « عثمان اسماعیلی فعال کارگری کُرد که در روز سه شنبه ۸ اردیبشت ماه امسال در آستانه روز جهانی کارگر در حین کار ساختمانی در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۱۲ روز در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی قرار گرفت. اطلاعات دستگیر شد. این فعال کارگری بعدا در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه ۷۲ میلیونی به صورت موقت از زندان آزاد شد.»
به گفته این منبع « جلسه دادگاهی آقای اسماعیلی در دو نوبت روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه امسال درشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز به ریاست قاصی سید جعفر رحیمی برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۱۷ بهمن ماه طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۴۱۰۰۰۸۴۴ ، تاریخ تنظیم ۲۰ آبان‌ما و با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ صدور حکم یک سال حبس به اتهام  ” تبلیغ به نفع گروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و  عضویت در کومه‌له کمونیست ” به خانواده ایشان رسما اعلام شد. حکم صادره تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.»