نمایندگان کارگران شاغل در دو مجتمع کشت و صنعت و دامداری و صنعتی مهاباد، در نامه ای خطاب به وزیر کار خواستار رسیدگی به مطالبات خود و تسهیل پرداخت یک سال و نیم معوقات مزدی خود شدند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان و به نقل از ایلنا، نمایندگان کارگران دو مجتمع کشت و صنعت و دامداری مهاباد که حدود ۱۶ ماه دستمزد معوقه دارند، در نامه ای خطاب به وزیر کار خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

در این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می رساند شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری سبز در مهاباد (شرکت کشت و صنعت مهاباد- شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد- شرکت سردخانه زمزم مهاباد و شرکت مجتمع همامرغ مهاباد) که در سال ۱۳۸۶ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. ما کارگران شرکت فوق الذکر مشاهده کردیم که هر سال وضع معیشت و امنیت شغلی و حقوق ما روز به روز بدتر می شود. علی الخصوص از سال ۱۳۹۳ ناامیدی و یاس تمام وجود کارگران وخانواده های آنها را گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ به علت بدهی سهامداران به بانک ها دارایی، تامین اجتماعی و افراد حقیقی و حقوقی این مجموعه های تولیدی توسط قاضی شعبه دوم عمومی مهاباد برابر مزایده واگذار شد و در جریان این مزایده حقوق ممتازه ما کارگران نادیده گرفته شد و مجدداً روز از نو و روزی از نو. مالک جدید اقدام به قطعه قطعه نمودن شرکت ها نموده و تنها چیزی که در این سال ها به آن توجه نشده تولید و حق و حقوق کارگران مظلوم است.

فی الحال که این نامه تقدیم می گردد بیش از یک سال و نیم است حقوق و معوقات حقوقی دریافت نکرده ایم. حق بیمه ما کارگران پرداخت نشده و وضعیت حق سنوات ما نامعلوم است و هنوز عیدی و پاداش آخر سال ۹۴ را دریافت نکرده ایم. لذا ما کارگران زحمتکش و ستم دیده شرکت های کشت و صنعت و مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد از حضرتعالی خواهشمندیم محض رضای حق تعالی به دادمان برسید و نگذارید فرصت طلبان حقوق قشر ضعیف کارگر را پایمال کنند.

در زیر خواسته هیا خود را به ترتیب و به صورت اجمالی تقدیم می داریم:

۱-پرداخت حقوق معوقه بیش از یک سال و نیم

۲-پرداخت حق بیمه ماه های شهریور، مهر، آذر و دی ۱۳۹۵

۳-پرداخت عیدی و پاداش سال ۱۳۹۴

۴-پرداخت سنواتی پرسنل از بدو استخدام تا به حال (با توجه به مزایده شرکت ها