روز گذشته جلسه دادگاه تجدید نظر هر دو فعال کارگری سرشناس کُرد، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندح برگزار شد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، دیروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه جلسه دادگاه تجدید نظر این دو فعال کارگری در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج برگزار و هر دو به اتهامات مطرح شده پاسخ داده و در این جلسه بار دیگر بر قانونی بودن فعالیت در حوزه کارگری و دفاع از طبقه کارگر تاکید کردند.

محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۴، در آستانه روز جهانی کارگر، توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج در منزل شخصی اش بازداشت شد. این فعال کارگری بعد از بیش از یک ماه نگهداری در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات سنندج به دلیل وضعیت نامساعد سلامتی با تودیع کفالت آزاد شد.

این فعال کارگری در شهریورماه سال گذشته در طی برگزاری دو جلسه دادگاه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهامهای تبلیغ علیه نظام ( یک سال و نیم حبس ) و عضویت در جمعیتهای معارض خارج از کشور ( ۷ سال و نیم حبس ) مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شد.

عثمان اسماعیلی، دیگر فعال کارگری در روز سه شنبه ۸ اردیبشت ماه سال ۹۴ در آستانه روز جهانی کارگر در حین کار ساختمانی در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۱۲ روز در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی قرار گرفت. این فعال کارگری بعدا در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه ۷۲ میلیونی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

جلسه دادگاهی این فعال کارگری در دو نوبت روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز به ریاست قاصی سید جعفر رحیمی برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۱۷ بهمن ماه طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۴۱۰۰۰۸۴۴ ، تاریخ تنظیم ۲۰ آبان‌ما و با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ صدور حکم یک سال حبس به اتهام ” تبلیغ به نفع گروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و عضویت در کومه‌له کمونیست ” به ایشان رسما اعلام شد.