۲۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرهای مختلف ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک تحت عنوان “با سلب حق حیات کولبران و کارگران امنیت جامعه را تضمین نخواهد کرد” خواستار مجازات عاملین کشتار کولبران و آتش‌زدن کارگر ساختمانی سنندجی شدند.
نسخه‌ای از این بیانیه که جهت انتشار در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفت آمده است، به شرح ذیل است:

با سلب حق حیات از کولبران و کارگران امنیت جامعه تضمین نخواهد شد .

جان برای نان
نان برای جان

کارگران کولبر انسان های شریفی هستند که به دلیل بیکاری و نبود شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار در استان های مرزی در ازای دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می‌سپارند و در سخترین شرایط موجود برای رسیدن به لقمه‌ای نان، در این راه قدم میگذارند و متاسفانه بیشترشان به سلامتی به مقصد نمی رسند و جان خود را از دست می دهند .
به هیچ وجه کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با گزینه مرگ با انها روبرو شویم بلکه کولبران کارگران به ستوه آمده‌ای هستند که به علت بیکاری و نبود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقه، تقسیم ناعادلانه ثروت و بی توجهی مسولین به نیازها و در واقع اهمال خواسته ها و مطالبات مردم ، کولبری به آنها تحمیل شده است .

طبق قانون ( ماده ۲۸ و ۳۱) دولت به مثابه تصمیم گیرنده و هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه یافتگی چند مسولیت مهم را در قبال احاد جامعه بر عهده دارد .

۱ : دولت موظف است برای شهروند ایرانی شغل ایجاد کند .
۲: دولت موظف است برای شهروندان مسکن و سرپناه مناسب و همچنین تحصلات رایگان فراهم کند .
علی الرغم اینکه متاسفانه دولت درمسیر فقر زدایی وتوسعه نتوانسته برنامه هایش را تحقق ببخشد وتکرار کشتار کولبرانی که به ناحق قاچاقچی نامیده می شوند به یک معضل و تهدید روانی برای جامعه تبدیل شده است.

کارگران و کولبران بدون داشتن تشکلات کارگری خود و بی بهره از بیمه و بیمه های بیکاری از مظلوم ترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگران ایران هستند که همانند همه ای کارگران دچار استثمار و بی توجهی شده اند .کارگرانی که از سر گرسنگی ناچارند سلامت و زندگی خود را به خطر بیندازند .
و اما در این چند روز تمامی دنیا شاهد مظلومیت و شهادت کارگران کولبر بانه و دو کارگر ساختمانی سنندج که بر اثر بی توجه ای مسولین به آتش کشیده شده اند بودند که باعث داغدار شدن خانواده این کارگران شد مطما با دیدن اینگونه موارد زخمی عمیق در دل طبقه کارگر ایران به وجود خواهد امد که کارگران اگاه این شرایط را فراموش نخواهند کرد .

ما امضا کنندگان این بیانیه همچون انجمنها و نهادهای مدنی و صنفی ضمن همدردی با خانواده دو کارگر کولبر بانه‌ای و کارگر ساختمانی سنندجی خواستار مجازات عاملین این دو حادثه و همچنین خواستار پیگیری شرایط کارگر رضا شهابی که در اعتصاب غذا به سر میبرد می باشیم .

انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد
انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز
انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره
انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان
انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچ کار مشهد
انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان
انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
انجمن صنفی کارگران ساختمانی اندیشه
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری، حسن آباد
انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز فارس
موسسه فرهنگی و هنری کانی (شهر کانی سور)
انجمن صنفی کارگری ساختمانی نقاش کاشان
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال(خوزستان)
انجمن کارگران ساختمانی بجنورد

اتحاد و همبستگی تنها راه حل نجات کارگران می باشد