پنج زندانی زن محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه که از روز ۱۹ مهر ماه در اعتراض به ضبط وسائل شخصیشان توسط ماموران زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند، همچنان در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

یک زن زندانی محبوس در بند زنان به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه، ماموران زندان مرکزی ارومیه در حین بازرسی از بند زنان تعدادی از وسائل شخصی بیشتر زندانیان شامل وسائل انجام کارهای صنابع دستی و پتوهای شخصی را به بهانه وسائل اضافی ضبط و با خود بردند که با اعتراض گسترده زندانیان مواجه شدند. پنج زندانی زن قدیمی این بند به نامهای آراسته رنجبر، محبت محمودی، زینب سکانوند، نازدار وطن‌خواه و نصرت علی نژاد نیز در اعتراض به این رفتار ماموران از روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه اقدام به اعتصاب غذا کرده و تاکنون نیز این اعتصاب ادامه دارد.»

به گفته‌ی این زندانی،« تعدادی از زندانیان هزینه زندگی خود در زندان را از طریق انجام فعالیتهای صنایع دستی همچون گلدوزی و … تامین می‌کنند اما مسئولین زندان به جای تشویق آنان اقدام به ضبط کلیه وسائل انجام این کار کرده‌اند.»

این زندانی در ادامه اظهار داشت،« مسئولین زندان به زندان اعلام کرده که از این به بعد وظیفه نظافت دستشوئیهای بند نیز بر عهده خود زندانیان است و آنان را مجبور به انجام این کار کرده‌اند.»

این زندانی در پایان افزود، «هر پنج زندانی اعتصابی اعلام کرده‌اند تا رسیدن به خواسته‌هایشان که بازگردانندن وسائل شخصیشان که شامل وسائل کار صنایع دستی و پتوهای شخصی است به اعتصاب خویش ادامه خواهند داد.»

از این پنج زندانی زن نصرت علی‌نژاد متهم به جرایم مواد مخدری است و چهار زندانی دیگر نیز به اتهام قتل در زندان بسر می‌برند.