شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ۸ آبان، سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد پس از انتقال از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه مشهد به زندان این شهر اقدام به خودکشی کرده است.

این زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱ آبان به دستور مسئولان زندان به سوئیت زندان مشهد منتقل شد و پس از چند ساعت به همراه سه زندانی دیگر به نام‌های فاطمه فیض و منیره نوری‌کیا و شهلا (فامیلی نامشخص) به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه مشهد انتقال یافت. مسئولین زندان این چهار زندانی را به «تلاش برای شورش در زندان» متهم کرده‌اند.

این زندانی سیاسی در بازداشتگاه توسط بازجویان امنیتی با شوکر برقی مورد شکنجه قرار گرفته و از سوی آنها تهدید شده است که در صورت عدم انجام اعترافات ویدیویی، خواهر نوجوان وی را بازداشت خواهند کرد.

سکینه پروانه تحت فشار و شکنجه بازجویان امنیتی مجبور به انجام اعترافات اجباری شده است. وی روز گذشته بار دیگر به سوئیت زندان مشهد بازگردانده شد و در سلول انفرادی پس از تلاش برای حلق‌آویز کردن خود با مداخله ماموران زندان از سلول خارج و به بهداری زندان انتقال یافت.

وی روز گذشته پس از بستری چند ساعته در بهداری زندان به بند عمومی بازگردانده شد. این زندانی سیاسی پیشتر در مهر ماه امسال نیز به مدت ۱۷ روز به سلول انفرادی منتقل شده بود.